Back to top

The team

Et internationalt team af folk fra Paris, Sverige og Danmark!

Laurent Project Manager & Race Director
Akademisk Boldklub (AB) Operational Manager
Jørn Danish Trail Advisor
Clément International coordinator

 

 EcoTrail Copenhagen – Nyt tiltag nyt trailløb 23. april 2023

Eyt konceptuelt løb der henvender sig til dig som er glad for at både konkurrere, løbe og opleve på samme tid. Ecotrail er et konceptuelt trailløb der bygger på et hensyn til naturen, en god bruger oplevelse for løberne. Internationalt Trail koncept ”managed by local actors”.

Konceptet går tilbage til 2008 hvor konceptet blev lanceret for første gang i Paris – https://www.ecotrail.com/en/project-over-10-years-old   – senere blev EcoTrail udvidet til Brussel i 2012 og Oslo 2015 samme år kom Madeira til. Herfra kom der nye destinationer til hvert år men Corona årene som undtagelse – nu i 2023 lanceres København som den 12. destination i rækken.

EcoTrail konceptet

E- for Ecological commitment) Løbet skal så vidt muligt være bæredygtigt. Der skal være hensyntagen til bæredygtighed omkring løbets afholdelse. Det opfordres til, at deltagere benytter kollektive transportmidler, der vil ikke være engangsemballage i depot og målområde, køb af forplejning vil overvejende være hos lokale leverandører. Indsamling af affald ved ske på bæredygtig måde med sortering etc. På alle tænkelige områder søger arrangørerne at gøre dette så bæredygtigt som muligt.

(C for Culture ) står for en kulturel oplevelse med fokus på oplevelse og historie – hvor det handler om at fremvise områdets  lokale attraktioner – attraktioner som er værd at rejse for.

(O for organisationen bag) Lokale arrangører, lokale samarbejdspartner og lokale donationer – Eco trail bygger på det som området kan levere og det som må være kendetegnet ved området.

Målgruppen for EcoTrail

Løbet henvender sig såvel til den lokale løber som løberen, der kommer som turist. For dig som ikke behøver at rejse for at komme til denne destination, vil du formentlig opleve dele af vores lokalområde, som du ikke har oplevet før.

EcoTrail kommer af den stigende interesse for løb i naturen

EcoTrail vokser ud af den stigende interesse for trailløb. Vi oplever, at flere og flere forlægger løbeturene til parker skove og grønne områder. Områder som kan rumme både natur og oplevelser  at man samtidig undgår biler og anden trafik er kun yderligere et plus.

EcoTrail er et internationalt koncept som er startet i Paris, hvor byen bruges som afsæt til at opleve de smukke parker, naturen omring den store by og naturligvis et par af byens store seværdigheder. I Paris Eco Trail går dele af ruten således op af Eiffel tårnets trapper- noget vi ikke helt kan efterkomme i Eco Trail Copenhagen.

Organisationen Run4you står bag dette koncept, hvor der fra centralt hold holdes fast i konceptet men hvor der gives plads til den lokale tilpasning.

I København er ruten således tilrettelagt af løbere, som dagligt færdes på stierne i området. Vi kender de små stier, og vi  ved, hvad det vil være oplagt at opleve for den, som kommer længere væk fra.

Eco Trail Copenhagen indgår i den globale Eco Trail serie, hvor mange har som erklæret målsætning at løbe mindst et nyt Eco Trail hvert år. Nu kan du starte med Eco Trail Copenhagen, hvor du kan opleve en særlig natur i historiske omgivelser.

EcoTrail Internationalt koncept managed by local actors.